Wall street english עופר גרנד קניון חיפה בחיפה

קומה מינוס 4מיקום
Wall street english בעופר גרנד קניון חיפה, דרך שמחה גולן 54, חיפה, ישראל
העולם של היום מבוסס יותר מתמיד על תקשורת בשפה האנגלית.

את הביטחון לדבר תקבל אצלנו ותראה איך כל העולם נפתח בפניך.

ניתן להרכיב תוכנית לימודים אישית.

בוא ל- Wall Street , למד לדבר אנגלית בביטחון ותראה איך כל העולם נפתח בפניך.

ב-Wall Street מרכיבים לך תוכנית לימודים אישית, הכוללת מערכת מולטימדיה חכמה ואינטראקטיבית, שיעורים בקבוצות של עד 4 תלמידים, בליווי צמוד של צוות מקצועי והתחייבות בכתב.

קטגוריה: שונות