פועלים דיגיטל עופר גרנד קניון חיפה בחיפה

קומה שלישיתמיקום
פועלים דיגיטל בעופר גרנד קניון חיפה, דרך שמחה גולן 54, חיפה, ישראל
Poalim Digital - מציעה את החוויה בנקאית המתקדמת בישראל.


מגוון שירותים טכנולוגיים מתקדמים, המאפשרים לבצע פעולות בנקאיות באמצעות הטאבלט ללא נייר.


הבנק רואה חשיבות גבוהה בהנגשת החדשנות הדיגיטלית בעולם הבנקאות לכלל לקוחותינו הדיגיטליים

קטגוריה: שונות