המותגים המובילים בעופר הקניון הגדול פ''ת - פתח תקווה