MRI עופר הקריון קריית ביאליק בקריית ביאליק

קומה שניהמיקום
MRI בעופר הקריון קריית ביאליק, דרך עכו חיפה 192, קריית ביאליק, ישראל
ניידת המבצעת בדיקות MRI.

קטגוריה: שונות