האגודה לתרבות הדיור קניון עופר אדומים במעלה אדומים

קומת קרקע (1-)מיקום
האגודה לתרבות הדיור בקניון עופר אדומים, 5 דרך קדם, מעלה אדומים

מטרות האגודה לתרבות הדיור מעלה אדומים: החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף, טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה. לפעול בכל סמכות שהיא בכל הזמנים עפ"י הנחיות משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי והשיכון, לשיפוץ, פיתוח, שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ לרבות פרויקט שיקום שכונות וכיוצא באלה. לפעול בכל מטרה חוקית אחרת במסגרת החוק ו/או מטרות האגודה.

קטגוריה: שונות