EVENT

תאריך האירוע:
30.12 - 15.06

שתף באמצעות:

פעילויות מוזיקליות לגיל הרך בקניון עופר מרום

פעילות בוקר בכל יום שלישי.
10:30-11:15 - פעילות התפתחותית המותאמת לתינוקות מגיל לידה עד 6 חודשים.
11:15-12:00 - פעילות מוזיקלית המותאמת לתינוקות מגיל חצי שנה עד שנתיים+.
מיקום: הרחבה העליונה.
* הפעילות ללא עלות
פעילות מוזיקלית לגיל הרך