פרטיות

מדיניות פרטיות - אתרי קבוצת מליסרון וקניוני עופר

 

עדכון אחרון: 13 ביוני 2018

אנו, קבוצת מליסרון (להלן – "החברה" או "אנחנו") מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר ו/או באפליקציית MY OFER של קניוני עופר (להלן ביחד ולחוד – "האפליקציה") ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת האפליקציה. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באפליקציה. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק https://myofer.co.il/my-ofer/terms-of-use (להלן – "תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 

 1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ההורדה ו/או ההתחברות ו/או ההתקנה של האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש באפליקציה, וכן הינך מחויב להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך. 

 

 1. איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באפליקציה:

הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באפליקציה, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באפליקציה, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו''ב.

הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

 • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.
 • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש באפליקציה, למשל פרטים שנמסרו במסגרת טופס פתיחת חשבון שבאפליקציה, לרבות: שם מלא, מין, כתובת דואר-אלקטרוני, טלפון נייד, מספר הרכב והקניון אשר קרוב לאזור מגוריך. לאחר מילוי הפרטים ישלח לדואר האלקטרוני שהוזן ו/או למספר הטלפון שמסרת אישור הרשמה. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף.
 • לחלופין, באפשרותך להתחבר לאפליקציה באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות (Facebook) ("חשבון רשת חברתית"). במידה ובחרת להתחבר לאפליקציה באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אזי רשת חברתית זו עשויה לספק לנו גישה למידע אישי המאוחסן באותה רשת חברתית, קרי מידע המוגדר כ"פומבי", כגון שם מלא, כתובת דואר האלקטרוני, רשימת חברים ברשת החברתית, תאריך לידה, מין ו/או כל מידע אחר המפורט והמוצג לך בהודעה המופיעה במהלך הליך האינטגרציה עם אותו חשבון רשת חברתית. אנא קרא הודעה זו בעיון רב כדי להבין איזה מידע הינו זמין לנו דרך חשבון הרשת החברתית. החברה עשויה לאסוף את פרטי התחברותך ומידע רלוונטי אחר הנדרש לצורך קבלת גישה לחשבון הרשת החברתית שלך וזאת למטרת איסוף המידע אשר צוין לעיל והכלול בחשבון הרשת החברתית שלך, אשר סיפקת לנו גישה אליו. החברה עשויה לאסוף את המידע הנ"ל (או כל חלק ממנו) כדי להשיג את המטרות המפורטות להלן. הנך מסכים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר על ידי החברה למטרות המפורטות במסמך זה, אף לאחר שהקישור בין חשבון הרשת החברתיות לחשבונך באתר פוקע, מכל סיבה. החברה אינה אחראית על מדיניות שמירת, איסוף ושימוש במידע האישי שלך אשר נוקטת הרשת החברתית הרלוונטית. לבירור פרטים אלה עליך לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית. אם אינך מסכים לפרקטיקות אלו, אנא אל תשתמש באופציית התחברות זו.
 • בעת השימוש באפליקציה החברה תצבור מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר ראית באפליקציה, פרטים אודותיך אשר השארת בעת מימוש ההטבות ו/או השירותים המפורסמים באפליקציה וכיוצא בזה.
 • במסגרת טופס יצירת קשר, משתמשים נדרשים למסור שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל. המשתמש יכול גם להכניס טקסט חופשי בטופס "יצירת קשר" על פי בחירותו. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.
 • ככל שהמשתמש יבקש לבצע תשלומים עבור שירותים אשר עשויים להינתן באתרים, ובכלל זה רכישה של הטבות/קופונים לרכישת מוצרים בבתי עסק, רכישת כרטיסי מתנה וכדומה (ככל שאפשרות זו תהיה קיימת באתרים), אזי תשלומים אלה יעשו באמצעות ספקי שירותי סליקה (כפי שמוגדרים בסעיף 12 להלן), והמשתמש יידרש למסור לספק שירותי הסליקה מידע אישי מסוים (כגון, מספר כרטיס אשראי וכו') (ראה להלן מידע נוסף בעניין זה). מידע זה לא יישמר על ידי החברה. המידע כאמור יישמר בידי ספק שירותי הסליקה בלבד באופן מאובטח.
 • החברה תאסוף מידע בדבר שירותים שקיבלת באפליקציה, ובכלל זה בדבר הטבות/קופונים שנרכשו על-ידיך בעבר וכן המידע שנלווה לרכישה ולמימוש ההטבות שהיה נדרש ממך.
 • במידה שיצורפו לכרטיס המתנה תמונה ו/או סרטון וידאו ו/או כל תוכן אחר שהמשתמש העלה לאתר, החברה תאגור אצלה גם מידע זה.
 • על מנת שהחברה תוכל לספק את השירות הניתן באמצעות האפליקציה הנך נדרש לאפשר לחברה גישה גם לשירותי מיקום באמצעות מכשירך הנייד. החברה תקבל גישה למידע בנוגע למיקומך, כל עוד האפליקציה מופעלת במכשירך הנייד (גם אם לא נעשה בה שימוש אקטיבי). אנו משתמשים במידע מיקום בכדי לאתר ולהתאים לך קניונים וחנויות למיקומך הנוכחי וכחלק מהשירות וכן על מנת להציע לך הצועת ערך שונות. ניתן לבטל שירותי מיקום באמצעות הגדרות המכשיר.
 • בנוסף, האפליקציה עשויה לעשות שימוש במיקום שלך כאמור ובמספר הרכב שלך, אותו מסרת בעת פתיחת חשבון האפליקציה, על מנת לדעת על הגעתך לחניוני הקניונים שלנו וליידע אותך על מבצעים ועדכונים שונים, להציע הצעות ערך והטבות. הודעות כאמור עשויות להישלח באמצעות התראות למכשירך מהאפליקציה, הודעות פנימיות באפליקציה או ממנה וכן באמצעות הודעות קופצות (PUSH) באמצעות האפליקציה. באפשרותך להסיר הרשאה זו בכל עת על-ידי עדכון ההגדרות במכשירך.

 

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באפליקציה.

 

 • אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באפליקציה וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין) ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה שהינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך לחברה (או מי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 

השימוש במידע לגבי משתמש ייעשה בהתאם למטרות מאגרי מידע של החברה אשר יעודכנו מעת לעת על-פי שיקול דעתה של החברה ובהתאם להוראות הדין, הכוללות מתן וייעול השירותים, שיפור תנאי השירות, איסוף נתונים סטטיסטיים וניתוחם, אימות פרטים ואבטחת מידע.

 

 1. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים: 

באמצעות כניסתך לאפליקציה ושימושך בהם. כאשר אתה מבקר או משתמש באפליקציה, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך (לרבות מיקומך).

 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה בעת השימוש באפליקציה או בעת מילוי טופס יצירת הקשר, או בעת התחברות לאפליקציה באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך. כאשר אתה מתחבר באמצעות הרשת החברתית שלך, אתה מסכים לספק לנו גישה למידע האישי השמור בחשבון הרשת החברתית שלך, כמפורט לעיל.

 

 1. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

 • לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתה.
 • לספק את שירותי האפליקציה.

 

אנו משתמשים במידע אישי על מנת:

 • להעניק את השירותים למשתמש החברה.
 • להתאים, לפתח ולשפר את האפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתה.
 • להעניק הטבות או הנחות, בהתאם להרגלי הקנייה של המשתמש.
 • לשלוח מסרים פרסומיים (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982) ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או הודעות PUSH, בין אם על ידינו ובין אם באמצעות צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, למטרת משלוח הצעות שיווק שונות על-ידי החברה ועל-ידי צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה, כדוגמת מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות. אתה יכול לבטל את ההרשאה לקבל הודעות PUSH על ידי שינויי ההגדרות ביחס להודעות בהתאם להנחיות של מערכת ההפעלה המותקנת על המכשיר עליו מותקנת האפליקציה.
 • להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באפליקציה וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.
 • לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן).
 • לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי אבטחת מידע והן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים באפליקציה.
 • כדי להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

 

 1. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) ׁׁׁעל מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים באתרים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות צדדים קשורים שלה, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (י) על מנת לאפשר ביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן); (יא) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים ולצורך הענקת השירותים; ו/או (יב) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: support@myofer.co.il ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

 

 1. קטינים

על מנת להשתמש באפליקציה עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים באפליקציה. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש באפליקציה, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאפליקציה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. אנא פנה אלינו לכתובת support@myofer.co.il אם הינך סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

 

 1. אבטחה

אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האפליקציה, האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. 

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

 

 1. שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האפליקציה וכן לצרכי מתן השירותים באפליקציה, ובכלל זה רכישת הטבות/קופונים. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, את Google Analytics, ו- Google Maps אשר מדיניות הפרטיות שלהן מפורסמת בכתובות: www.google.com/policies/privacy/partners/, http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html, שירותי אחסון של אמזון, אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובת http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

 

 1. טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באפליקציה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומחשבך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאפליקציה), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באפליקציה.

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.

עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האפליקציה תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים שבהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באפליקציה אינו מתיישב עם תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באפליקציה, למנוע מהמשתמש גישה לאפליקציה, או להעביר את דפוסי התנהגות הלקוח באפליקציה לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי היא נפגעת מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

 

 1. תכונות חברתיות

האפליקציה עשויים לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות (כגון שליחה דרך WhatsApp ועוד). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה או אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאפליקציה שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל השירותים אשר האפליקציה שלנו מציעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, החברה תהא רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך במדיה החברתית. באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. השימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. אתה מבין ומסכים כי כאשר אתה משתף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, תכניך עשויים להפוך לציבוריים וכי אחרים עשויים לפרסם אותם.

כניסתך, שימושך והסתמכותך על אפליקציה, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות האפליקציה או שירותים אלה.

 

 1. אמצעי תשלום

האפליקציה עשויה לכלול שירותים הניתנים בתשלום, ובכלל זה, שוברי הטבה או קופונים אשר בתמורה לרכישתם באפליקציה, ניתן לממשם בדרך של קבלת מוצר או שירות (להלן: "קופונים") אצל ספקי המוצרים ו/או השירותים. ככל שייגבה תשלום דרך האפליקציה, את התשלום ניתן יהיה לבצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי. הנתונים החסויים אינם נשמרים במחשבי החברה. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או הספקים אינם אחראים למעשים או למחדלים של האחר. המשתמש מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.   

 

 1. מידע פרסומי

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהנם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אלייך באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות PUSH. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת support@myofer.co.il או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי החברה  הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאפליקציה ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האפליקציה ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באפליקציה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתרנו או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

 

 1. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה support@myofer.co.il אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.