בנק פאג”י קניון עופר סירקין בפתח תקווה

קומה שניהמיקום
בנק פאג”י בקניון עופר סירקין, אלעזר פרידמן 9, פתח תקווה, ישראל
בנק פועלי אגודת ישראל (בקצרה: בנק פאג"י) הוא בנק בישראל שיוסד על ידי איחוד של שתי קופות מילווה של תנועת פועלי אגודת ישראל מתל אביב ומחיפה, ונועד לשרת בעיקר את הציבור החרדי והדתי לאומי.
הבנק הוקם בשנת 1977 והיה בבעלות משותפת של הבנק הבינלאומי (65%) עם הסתדרות פועלי אגודת ישראל, גופים הקשורים לה ואנשים פרטיים מקרב חברי התנועה (35%)‏[1]. בעת ייסודו היו לבנק שלושה סניפים שהתבססו על סניפי קופות מלווה וחסכון של פועלי אגודת ישראל בתל אביב, בני ברק וחיפה‏[2]. הקופה התל אביבית נוסדה בסוף שנת 1936‏[3] והצטרפה בראשית 1938 לברית הפיקוח של הקואפרציה האשראית בארץ ישראל‏[4]. הקופה החיפאית נוסדה גם היא באותו זמן‏[5].
עם השנים גדל חלקו של הבינלאומי עד כדי 68.68% מהון המניות ומזכות ההצבעה בבנק. בשנת 2010 רכש הבנק הבינלאומי את כל מניות המיעוט של הבנק‏[6], שנהפך לחברה בת בבעלות מלאה של הבנק בבינלאומי. לאחר מכן עזבו את דירקטוריון הבנק היו"ר אברהם ורדיגר וכל חברי הדירקטוריון שהיו מזוהים עם פועלי אגודת ישראל, במקומם מונו אנשי הבנק הבינלאומי. לבנק סניפים ברחבי ישראל בעיקר בריכוזים של אוכלוסייה חרדית בירושלים ובבני ברק.

קטגוריה: שונות